top of page

Normen en waarden, over ethisch coachen.


Ik heb eerder gesproken over authentiek leiderschap en het verdienen van vertrouwen en respect van onze klanten, medewerkers en aandeelhouders.

Wat betekent dat nu voor mij als Executive Coach? Kan ik echt iemand coachen die een heel ander normen en waarden besef heeft dan ik?

Toen ik over deze vraag nadacht moest ik aan een goede vriendin van mij denken. Wendy Johnson is President en Chief Executive Officer van de Worldwide Association of Business Coaches (WABC). Tijdens de WABC International Conference in Vancouver, Canada, gaf Wendy een gedenkwaardige openings speech die inging op deze vraag.

Hieronder volgen een aantal van haar gedachten die zij deelde met ons, professionele business- en executive coaches uit de hele wereld:

"Om het recht te hebben iets van anderen te vragen, moeten we eerst meer van onszelf vragen. Wat zijn de essentiële waarden en normen die verwacht mogen worden van een Business Coach? Ik denk dat er vijf zijn:

1. Authenticiteit

2. Integriteit

3. Moed

4. Volharding

5. Voortdurende zelf ontwikkeling

1. Authenticiteit—Het was Shakespeare die zei, “En boven al: wees trouw aan jezelf” Trouw aan je waarden, altijd en overal; helder in onze intenties; volhardend in onze doelstellingen. Hoe kunnen wij de ander van dienst zijn als we niet trouw zijn aan onszelf?

2. Integriteit—Wanneer onze waarden en normen tot uiting komen in ons gedrag en bewezen worden door ons handelen, dan laten we zien dat we integer zijn. We doen wat we zeggen, en wat we zeggen doen we. Ons gedrag bewijst dat. Woorden kunnen veelbelovend zijn maar ons handelen is het bewijs. Zoals Alfred Adler, een Oostenrijkse psychiater verklaarde: : “Vertrouw alleen op concreet waarneembaar gedrag. Het leven geschied op het niveau van gedrag, niet op het niveau van woorden.”

3. Moed—Boven alles dienen we er van overtuigd te zijn dat we datgene doen wat goed is, door onze beslissingen en handelingen te toetsen aan onze waarden en normen en onze cliënten uitdagen hetzelfde te doen. En daar is moed voor nodig.

4. Volharding—Doorzettingsvermogen is essentieel voor de mensen die wij dienen. Het getuigd van onze loyaliteit naar hen als wij dat ook zijn; en dat motiveert hen enorm. En tenslotte …

5. Voortdurende zelf ontwikkeling—Om aan de hoogste eisen van ons vakgebied te kunnen blijven voldoen is het essentieel dat we regelmatig onze intenties, onze motieven en onze competenties (laten) onderzoeken.

Samenvattend, onze waarden en normen als business coaches- authenticiteit, integriteit, moed, volharding en voortdurende zelf ontwikkeling-zijn allemaal nodig voor het realiseren van onze doelen en komen ten gunste van onze cliënten.

De vraag die ik aan het begin stelde is dan ook een zeer belangrijke vraag. Als we de hierboven beschreven waarden en normen ter harte nemen, hoe kunnen we dan cliënten begeleiden die daar heel anders over denken?

Voor het coach proces is het uitermate belangrijk dat we dat waarden en normen besef delen. Dit kunnen we alleen vaststellen door het observeren van het concreet waarneembare gedrag van onze clienten, en niet door alleen op hun blauwe ogen af te gaan. Willen we een zingevende, resultaat gerichte en vertrouwelijke relatie aangaan dat is dit een absolute vereiste".

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page