top of page

De Moedige Coach.


De leidinggevenden die ik coach beïnvloeden het gedrag van anderen. Aangenomen dat de leidinggevenden van een bedrijf ook de cultuurdragers zijn, maakt dat hun ethisch handelen niet alleen sterk bepalend is voor hun directe omgeving maar ook een uitstraling heeft die ver buiten die cirkel van directe beïnvloeding gaat. Dat maakt dat het voorrecht van een coach om te werken met een leidinggevende, verstrekkende gevolgen kan hebben.

Maar al te vaak worden leidinggevenden geconfronteerd met complexe organisatorische vraagstukken die in principe ethische dilemma’s vormen. We kunnen allemaal wel wat voorbeelden noemen. Wanneer deze niet als zodanig gezien worden kan het zijn dat leidinggevenden uiteindelijk onbedoeld een richting kiezen met onethische gevolgen.

Omdat wij ons hier zeer van bewust zijn moeten wij, als coaches die werken binnen bedrijven, organisaties en overheden, kritische en competente observeerders zijn van het gedrag van onze cliënten. Wij moeten de moed hebben onze cliënten uit te dagen om te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is, zodat zij in volle overtuiging de juiste keuzes kunnen maken.

Hoe kunnen wij als effectieve coaches hierin optreden? Wat mag er van ons, als professionele coaches, verwacht worden? Wat bepaald onze intentie, onze methodiek, ons gedrag en met welke resultaten?

Door onze intentie—

• versterken we de innerlijke kracht van onze cliënten

• versterken we hun verantwoordelijkheidsgevoel

• maken we hen bewust van hun dienstbaarheid aan anderen

Door onze methodiek—

• richten wij ons op de agenda van onze cliënt, niet op die van onszelf

• laten we zien dat wij een ondersteunende rol spelen

• laten we zien dat we het belang van onze cliënten centraal stellen

• laten we zien dat de vragen die we stellen voortkomen uit gedegen kennis

Door ons gedrag—

• wordt duidelijk dat we emphatische en betrokken luisteraars zijn

• blijkt dat we open en niet beoordelend zijn

• laten we zien dat we kritische luisteraars zijn

• tonen we aan dat we de moed hebben om de besluiten van onze cliënten ter discussie te stellen zodat zij ethisch verantwoord kunnen handelen

• zorgen wij ervoor dat de doelen van onze cliënten gekoppeld zijn aan de doelen van de organisatie die zij dienen

Met ons uiteindelijke doel, beogen we de volgende resultaten—

• cliënten die authentiek zijn, waarden gedreven en het ethisch handelen centraal stellen

• cliënten die een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij in het algemeen en hun organisatie in het bijzonder

• cliënten die in staat zijn een actieve bijdrage te leveren in de samenwerking met anderen om de beoogde organisatiedoelstellingen te behalen

Al met al een grote verantwoordelijkheid die wij dragen als professionele coaches, maar een waar wij trots op mogen zijn. Ik beschouw het iedere keer weer een grote eer om die verantwoordelijkheid te mogen dragen.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page