top of page

Recente Projecten

Coach vraag

De CEO van een grote retail organisatie maakte zich zorgen om zijn management team. Hij had het idee dat hij constant de kar alleen aan het trekken was terwijl zijn team afwachtend toekeek. Hoe kon hij zijn leiderschapsstijl zodanig aanpassen dat zijn team weer in beweging kwam?

 

Aanpak

We zijn met de CEO aan de slag gegaan die bleek een bijzonder directieve leiderschapsstijl te hebben. Ook zijn we met het MT aan de slag gegaan die lam geslagen waren door het verbale geweld van de CEO. Hoe sterker hij de druk opvoerde en bevelen uitvaardigde, des te afwachtender werd zijn team. We maakte gebruik van de Belbin team rollen, Situational Leadership (Hersey, Blanchard & Johnson) en Conflict Hantering (Thomas & Kilmann). 

 

Resultaat

De CEO had de moed om een nieuwe manier van leiding geven uit te proberen en zijn team meer te betrekken bij de besluitvorming en ze te bewegen een meer pro-actieve houding aan te nemen. Tegelijkertijd werd het MT gecoacht op samenwerking, communicatie en verantwoordelijkheid. Als team werden zij sterker en gingen zich ook richten op het proces en niet alleen maar op de inhoud. 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Coach vraag

Een SVP marketing van een internationale organisatie kreeg de opdracht een nieuw te formeren team in het buitenland te gaan leiden. Aangezien dit ook een muliticultureel team werd wilde hij begeleiding bij dit proces.

 

Aanpak

We begonnen met het definieren van zijn leiderschapsstijl en wat voor leider zijn team nodig zou hebben. Teamleden werden niet alleen aangenomen op basis van kennis en kunde maar ook op karakter en persoonlijkheid en gekaderd door de eisen en verwachtingen van de organisatie.

 

Resultaat

Hij was in staat een duidelijk verhaal te houden over zijn 'Leadership journey' en wat zijn ambities waren. Het diverse en mulitculturele team kon al snel inspelen op de behoefte van de organisatie en ontwikkelde zich snel tot een 'mature' (level 4) team. Zijn belangrijkste transformatie was dat hij zich omtwikkelde van een marketeer die alles voor elkaar kreeg tot een leider van marketeers die alles voor elkaar kregen.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Coach vraag

De HR Vice-President van een Amerikaans bedrijf stond al bekend als een heel vervelend man, maar zijn gedrag was nu werkelijk onacceptabel geworden. Hij had de zeldzame gewoonte om iedereen waar hij mee werkte tegen zich in het harnas te jagen. De CEO moest wat doen en vroeg Quest Coaching om begeleiding. De enige reden dat de VP-HR nog in dienst was  kwam door het feit dat deze man in het verleden zeer succesvol was geweest als diegene die altijd alles voor elkaar kreeg. Hij wist teveel om hem zomaar te laten gaan. 

 

Aanpak

Ik begon met het vaststellen dat velen een bloedhekel aan hem hadden en dat de dag dat hij het bedrijf zou verlaten de champagne kurken feestelijk zouden knallen. Waarom deed hij toch zo zijn best om dit imago in stand te houden?  Hij vond dat hij zo ervaren was dat alle anderen amateurs leken. Hij beoordeelde mensen om hun kennis, ervaring en geestelijke bagage en daar schoten ze toch echt allemaal te kort. Hij vond zichzelf de 'slimste van de klas' en dat moest iedereen maar weten ook. Stom dat niemand zag hoe briljant hij eigenlijk was...Ik coachte hem op zijn wereldbeeld, zijn ego en zijn bijdrage aan het bedrijf en de mensen. Wat zou hij willen dat zijn erfenis zou zijn binnen het bedrijf? Waar zou hij nou om herinnerd willen worden? Zou het niet zinvoller zijn om zijn mensen meer kennis bij te brengen, ervaringen op te laten doen en ze daarbij te ondersteunen? Of wil je liever altijd een eikel blijven? Aan jou de keuze...

 

Resultaat

Hij kwam er al snel achter dat zijn frustraties, verwachtingen en emoties zijn verantwoordelijkheid waren en niet van anderen. 

Hij begreep dat het beeld van de mensen om hem heen door hem geconstrueerd waren en dat hij alleen daar verantwoordelijk voor was. Hij begon te veranderen, had de moed zich anders op te stellen en begon zelfs pogingen te doen om aardig te zijn. Het duurde een tijdje voordat de medewerkers dat in de gaten hadden maar hij deed echt zijn best. Ik had de medewerkers betrokken in het coachtraject door ze te vragen om feedback te geven op zijn gedrag, zowel gevraagd als ongevraagd. Het ziektecijfer is na een jaar drastisch gedaald en de 'employment engagement rate' vrolijk gestegen. Uiteindelijk bepaald de inzet en de wil van de coachee het succes van een traject.  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Coach vraag

Ik werd gebeld door een HR manager van een CFO die ik jaren daarvoor succesvol had gecoacht op zijn leiderschapsstijl. Deze CFO had te horen gekregen dat hij leed aan een potentieel terminale ziekte en dat de vooruitzichten niet bijzonder goed waren. Hoewel deze vraag niet werkgerelateerd was ging ik toch met hem in gesprek.

 

Aanpak

Alle stadia van verdriet zoals beschreven in het boek van Dr. Elisabeth Kübler-Ross (On Death and Dying uit 1969) werden herkend en besproken. De coaching sessies waren intens en vol emotie . We bespraken zijn nalatenschap. Wat zou hij willen dat er over hem gezegd zou worden, waar wilde hij om herinnerd worden?  Ook de moeilijke vragen over zijn vrouw, kinderen, vrienden en collega's werden besproken.

 

Resultaat

De CFO leerde zijn situatie te aanvaarden en was zelfs in staat zijn gezin, vrienden en collega's te helpen bij het omgaan met de situatie.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Een paar gedachten:

Als coach weet je nooit van te voren precies wat het resultaat van een traject zal zijn. Eén ding is zeker, na drie sessies (of het nou executive, business of personal coaching is) wordt coaching, 'life coaching'.  Het gaat over jou en jouw plaats in de wereld. Als coach mag ik jou, weliswaar tijdelijk, helpen te navigeren tijdens de 'reis van je leven', zodat je die reis zelfstandig kan voortzetten; doelgericht, met visie, passie en duidelijkheid over een volgende bestemming. Mooi toch?

bottom of page